Product Category

KK.0040345

cforce mini RF (Basic Set 2)

4.550,00 € 4550.0 EUR

Controlled Lens Motor cforce mini RF (Basic Set 2) includes: K2.0016802 1x cforce mini RF Motor Unit, K2.0036610 1x cforce mini Clamp Console 2 19/15mm, K2.0003753 1x CLM-5/cforce mini Gear m0.8/32p, 40t

K2.0018814

Cable CAM (7p) - Sony Hi (4p) / D-Tap

280,00 € 280.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-Hi m4p (0.5m/1.6ft)

K2.0015760

Cable CAM (7p) - LBUS

160,00 € 160.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-Le m4p LBUS (0,5m/1,6ft)

K2.0015754

Cable CAM (7p) - RS

160,00 € 160.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-Fi m3p (0,3m/1ft)

K2.0015759

Cable CAM (7p) - ENG (12p)

220,00 € 220.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-Hi m12p (0,3m/1ft)

K2.0015756

Cable CAM (7p) - EXT (6p)

170,00 € 170.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-Le m6p (0,6m/2ft)

K2.0015757

Cable CAM (7p) - LANC/D-Tap

280,00 € 280.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-LANC/D-Tap (0,5m/1,6ft)

K2.0018813

Cable CAM (7p) - D-Tap

200,00 € 200.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-D-Tap (0.5m/1.6ft)

K2.0015758

Cable CAM (7p) - RED CTRL/D-Tap

240,00 € 240.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-Le m4p RED (0,5m/1,6ft)

K2.0015755

Cable CAM (7p) - EXT (16p)

220,00 € 220.0 EUR

Cable Le m(5+2)p-Le m16p (0,8m/2,6ft)

K2.0006752

cable LCB-1

160,00 € 160.0 EUR

LBUS cable (Le 4p, Le 4p) 0.8m

C0JE-K36

cable LPS-6

180,00 € 180.0 EUR

LBUS power cable for cforce (Le f4p, XLR 4p) 0,8m

C0JE-K33

cable LPS-1

190,00 € 190.0 EUR

LBUS power cable (Le m4p, RS Fi m3p) 0,8m